Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Molsidomin

Klassificering: 2

Preparat: Corvaton Forte

ATC kod: C01DX12

Substanser: molsidomin

Bedömning

Erfarenhet av molsidomin under graviditet saknas. Läkemedlet bör därför användas med stor återhållsamt till gravida. En eventuell riskökning i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt molsidomin under tidig graviditet.

Bakgrund

Molsidomin är en kärldilaterare som verkar genom att frisätta kväveoxid och som används för behandling av angina pectoris. Substansen minskar framför allt det venösa återflödet till hjärtat. Inga studier över användning under graviditet eller djurstudier av fosterpåverkan, har återfunnits i litteraturen. Enligt tillverkaren, har inga negativa effekter setts på fosterutvecklingen i djurförsök, i de doser som används vid behandling. Molsidomin har dock en påverkan på kärlen i såväl uterus, placenta och navelsträng.

Uppdaterat: 2016-06-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Fachinformation Corvaton Tabletten. Februari 2013. Hämtat från http://online.rote-liste.de/ 2014-07-31.

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter