Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mometason – för inhalation

Klassificering: 1

Preparat: Asmanex® Twisthaler®

ATC kod: R03BA07

Substanser: mometason, mometasonfuroat, mometasonfuroatmonohydrat

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Behandling med mometason för inhalation ska därför fortsätta enligt ordination.

Bakgrund

Behandling med inhalationssteroider under graviditeten har sannolikt ingen negativ fosterpåverkan. Däremot ökar risken för graviditetskomplikationer om astman försämras. Det bästa för både kvinnan och barnet är därför att behandlingen fortgår.

I det svenska Medicinska födelseregistret har användning av inhalerade steroider rapporterats av mödrar till 31 248 barn. Av dessa barn hade 696 (2,2%) någon missbildning, vilket är en helt normal siffra. Andelen för tidigt födda barn (6,5% mot förväntade 6,2%), och andelen barn med låg födelsevikt (4,0% mot förväntade 4,4%) var dock något förhöjda. Sannolikt beror fynden på mammornas grundsjukdom och inte på läkemedlen.

Det finns 71 fall med exponering för mometason för inhalation i det svenska Medicinska födelseregistret. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos – en hydronefros.

(Siffrorna från det Medicinska födelseregistret för hela gruppen inhalationssteroider är från 2017-04-01, medans siffrorna för endast mometason inhalation var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7. PubMed
  2. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  3. Lim A, Stewart K, König K, George J. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:931-45. PubMed
  4. Rahimi R, Nikfar S, Abdollahi M. Meta-analysis finds use of inhaled corticosteroids during pregnancy safe: a systematic meta-analysis review. Hum Exp Toxicol 2006;25:447-52. PubMed
  5. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6. PubMed
  6. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter