Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mometason – intranasalt

Klassificering: 1

Preparat: Aphiahsone, Mometason ABECE, Mometason Apofri, Mometason Orion, Mometasone Actavis, Mometasone Teva, Mommox, Nasomet, Nasonex, Nasonex®, Orimox

ATC kod: R01AD09

Substanser: mometason, mometasonfuroat, mometasonfuroatmonohydrat

Bedömning

Mometason nässpray kan användas under graviditeten utan ökad risk för fostret. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska dock läkare kontaktas.

Bakgrund

Vid tillförsel av mometason intranasalt sker knappt något upptag systemiskt. Mometason nässpray kan därför användas användas utan ökad risk för fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1876 barn vars mödrar rapporterat användning av mometason nässpray under graviditeten. Bland dessa barn hade 38 en missbildningsdiagnos (2,0%), vilket stämmer med den förväntade frekvensen (2,1%). Fem barn (2-3 förväntade) hade läppgomspalt eller gomspalt, vilket är något förhöjd frekvens. Ingen annan typ av missbildning var överrepresenterad.
 

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.