Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Montelukast

Klassificering: 2

Preparat: Lukasm, Montegen, Montelukast 2care4, Montelukast Accord, Montelukast Actavis, Montelukast Bluefish, Montelukast Ebb, Montelukast Krka, Montelukast Mylan, Montelukast Navamedic, Montelukast Orion, Montelukast Ranbaxy, Montelukast Sandoz, Montelukast STADA, Montelukast Teva, Singulair, Singulair®, Singulair-AR®

ATC kod: R03DC03

Substanser: montelukast, montelukastnatrium

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Behandling med montelukast bör dock ske med viss återhållsamhet, tills mer erfarenhet finns av substansen.

Bakgrund

Erfarenheten av användning av montelukast under graviditet är begränsad. Preparatet är en blockerare av receptorn för cysteinylleukotrien (CysLT). Det är inte troligt att någon fosterskadande effekt finns, men tills mer erfarenhet finns, bör försiktighet tillrådas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 634 fall med exponering för montelukast. Av barnen hade 20 någon missbildningsdiagnos (3,1%) mot 13 förväntade. Det fanns framförallt fler hjärtfel än förväntat (9 mot 4-5 förväntade), och av dessa hade fem barn en ventrikelseptumdefekt. Fyndet har inte rapporterats tidigare och får tillsvidare tillskrivas slumpen, men bör följas upp.

Uppdaterat: 2016-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Nelsen LM, Shields KE, Cunningham ML, Stoler JM, Bamshad MJ, Eng PM et al. Congenital malformations among infants born to women receiving montelukast, inhaled corticosteroids, and other asthma medications. J Allergy Clin Immunol. 2012;129:251-4e1-6. PubMed
  2. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  3. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed
  4. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 3: Congenital malformations in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:383-8. PubMed
  5. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 2: Infant characteristics excluding congenital malformations. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:375-81. PubMed
  6. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 1: Maternal characteristics, pregnancy and delivery complications. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:363-73. PubMed
  7. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6. PubMed
  8. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.