Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Moxifloxacin – ögondroppar

Klassificering: 1

Preparat: Vigamox

ATC kod: S01AE07

Substanser: moxifloxacin, moxifloxacinhydroklorid

Bedömning

Moxifloxacin ögondroppar kan utan risk användas under graviditet i normal dosering.

Bakgrund

Den systemiska absorptionen är försumbar vid administrering av mofifloxacin som ögondroppar. Läkemedlet kan därför användas under graviditet i normal dosering, utan ökad risk för fostret. Det finns ingen exponering för moxifloxacin ögondroppar registrerad i det svenska Medicinska födelseregistret.

För systemsisk behandling, se dokumentet Moxifloxacin – systemiskt.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter