Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Moxonidin

Klassificering: 2

Preparat: Moxonidin 2care4, Moxonidin Actavis, Moxonidin Ebb, Moxonidin STADA, Physiotens®

ATC kod: C02AC05

Substanser: moxonidin

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av moxonidin under graviditet. Eventuella risker med användning av moxonidin under graviditet är således inte utredda. Därmed bör användning ske med återhållsamhet och substansen användas enbart på strikt indikation. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Inga epidemiologiska data över användning av moxonidin under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.