Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mupirocin

Klassificering: 1

Preparat: Bactroban®, Bactroban® Nasal

ATC kod: D06AX09

Substanser: mupirocin, mupirocinkalcium

Bedömning

Mupirocin kan som utvärtes behandling utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Mupirocin används endast för utvärtes bruk och systemisk absorption är ringa. Någon risk för fosterskada finns därför knappast. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn med denna exponering – barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter