Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mykofenolat

Klassificering: 3

Preparat: CellCept®, Myclausen, Mycophenolate mofetil Accord, Mycophenolate mofetil Arrow, Mycophenolate mofetil Cross Pharma, Mycophenolate mofetil Sandoz, Myfenax, Myfortic, Myfortic®, Mykofenolatmofetil 2care4, Mykofenolatmofetil Accord, Mykofenolatmofetil Actavis, Mykofenolatmofetil EQL, Mykofenolatmofetil Orifarm, Mykofenolatmofetil Stada, Mykofenolsyra Accord

ATC kod: L04AA06

Substanser: mykofenolatmofetil, mykofenolatnatrium, mykofenolsyra

Bedömning

Mykofenolat kan orsaka fosterskador och substansen ökar även risken för spontanabort. Graviditet bör därför förhindras under behandling. Om behandling med mykofenolat under graviditet är absolut nödvändig, skall den ske på strikt indikation och skötas av specialist. I de fall exponering skett i tidig graviditet bör en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning föras.

Bakgrund

Gemensamt för immunsuppressiva medel

Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska och andra autoimmuna sjukdomar samt inom onkologin. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadande effekten av läkemedlet [1-4].

Vid jämförelse mellan olika substanser är det viktigt att betona att indikationerna för de olika preparaten kan skilja sig markant åt. En skenbar skillnad i förlossningsutfall kan således snarare spegla olika sjukdomspanoraman än effekter av läkemedlen. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 946 barn vars mödrar har uppgivit användning av något immunsuppressivt preparat, steroider och cytostatika undantagna. Av dessa barn hade 44 (2,3%) någon missbildning mot 36 förväntade (2,1%), det vill säga en något, men inte signifikant, ökad frekvens.

Andelen barn som föddes för tidigt var dock avsevärt förhöjd (325 mot 120 förväntade). Andelarna av barn som var lätta för tiden (3,8% mot 2,7% förväntat), hade låg Apgarpoäng (2,4% mot 1,4% förväntat) och var dödfödda eller dog första veckan (18 barn mot 10-11 förväntat), var också klart förhöjda. Förmodligen är det förhållandevis dåliga förlossningsutfallet framförallt en effekt av de underliggande sjukdomstillstånden, och inte en effekt av medicineringen.

Då behandling med immunsuppressiva läkemedel under graviditeten kan påverka även barnets immunförsvar, bör vaccinering med levande vaccin under de första 6 levnadsmånaderna diskuteras med barnläkare. 

Specifikt om mykofenolat

Mykofenolat är ett immunosuppressivt preparat med en påverkan på purinsyntesen. Läkemedlet används efter transplantationer. Ringa erfarenhet finns av användning under graviditet. Ett antal rapporter finns dock publicerade som visar förekomst av ett ovanligt mönster av missbildningar [5-10]. Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har även skärpt sin bedömning och bekräftat att mykofenolat är teratogen för människa och att läkemedlet även ökar risken för spontanabort [11].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fyra barn med exponering för mykofenolat uppgiven. Ett av barnen hade en esofagusatresi. Ytterligare ett tiotal barn med esofagusatresi efter intag av mykofenolat under graviditeten finns rapporterade i litteraturen [8-9].

I ännu ett fall (där dock inte användningen av läkemedlet rapporterades till Medicinska födelseregistret) har en iakttagelse gjorts av gastroschisis efter moderns behandling i tidig graviditet med mykofenolat.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen immunsuppressiva är från 2017-04-01. De individuella uppgifterna för mykofenolat var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2019-04-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

 1. Moritz MJ et al. Transplant Pregnancy Register International. 2016 Annual Report.
 2. Deshpande NA, Coscia LA, Gomez-Lobo V, Moritz MJ, Armenti VT. Pregnancy after solid organ transplantation: a guide for obstetric management. Rev Obstet Gynecol. 2013;6:116-25. PubMed
 3. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, Frank AM, Ramirez CB, Maley WR et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation Clin Transpl. 2010;65-68. PubMed
 4. Armenti VT, Constantinescu S, Moritz MJ, Davison JM Pregnancy after transplantation. Transplantation Reviews 2008;22:223-240. PubMed
 5. Hoeltzenbein M, Elefant E, Vial T, Finkel-Pekarsky V, Stephens S, Clementi M et al. Teratogenicity of mycophenolate confirmed in a prospective study of the European Network of Teratology Information Services. Am J Med Genet A. 2012;158A:588-96. PubMed
 6. Anderka MT, Lin AE, Abuelo DN, Mitchell AA, Rasmussen SA. Reviewing the evidence for mycophenolate mofetil as a new teratogen: case report and review of the literature. Am J Med Genet A 2009;149:1241-8. PubMed
 7. LeRay C, Coulomb A, Elefant E, Frydman R, Audibert F. Mycophenolate mofetil in pregnancy after renal transplantation: a case of major fetal malformations. Obstet Gynecol 2004;103(5Pt2):1091-4. PubMed
 8. Martín MC, Cristiano E, Villanueva M, Bonora ML, Berguio N, Tocci A et al. Esophageal atresia and prenatal exposure to mycophenolate. Reprod Toxicol. 2014;50:117-21. PubMed
 9. Alsebayel MM, Abaalkhail FA, Alsebayel FM, Alissa DA, Al-Jedai AH, Elsiesy H. Congenital Esophageal Atresia and Microtia in a Newborn Secondary to Mycophenolate Mofetil Exposure During Pregnancy: A Case Report and Review of the Literature. Am J Case Rep. 2018;19:523-526. PubMed
 10. Perez-Aytes A, Marin-Reina P, Boso V, Ledo A, Carey JC, Vento M. Mycophenolate mofetil embryopathy: A newly recognized teratogenic syndrome. Eur J Med Genet. 2017;60(1):16-21. PubMed
 11. EMA. EMA recommends additional measures to prevent use of mycophenolate in pregnancy. EMA [www]. [updated 2015-10-23, cited 2019-04-26]. EMA

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.