Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nafazolin

Klassificering: 1

Preparat: Antasten®-Privin®, Antistina-Privin, Cleari

ATC kod: S01GA01, S01GA51

Substanser: nafazolin, nafazolinhydroklorid, nafazolinnitrat

Bedömning

Ögondroppar med nafazolin, eventuellt i kombination med antazolin, kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Nafazolin i ögondroppar har en adrenerg effekt och finns också i kombination med ett antihistaminpreparat, antazolin (Antasten-Privin). Någon väsentlig systemisk absorption och någon risk för fosterskada kan inte rimligen föreligga.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 153 barn vars mödrar uppgivit användning av nafazolin i tidig graviditet. Fem av barnen (mot tre förväntade) hade någon missbildningsdiagnos. Ett barn hade Downs syndrom, ett hade hypospadi, två hade ventrikelseptumdefekt och ett barn hade polydaktyli.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.