Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Naloxon

Klassificering: 2

Preparat: Armoneve, Bunalict, Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma, Buprenorphine/Naloxone Mylan, Naloxon, Naloxon APL, Naloxon B. Braun, Naloxon Hameln, Naloxon Molteni, Naloxone, Naloxone cloridrato Galenica Senese bambini, Nalscue, Narcan, Nexodal, Nyxoid, Oxycodone/Naloxone Sandoz, Prenoxad, Suboxone, Targiniq®, Zubsolv

ATC kod: N02AA55, N07BC51, V03AB15

Substanser: naloxon, naloxonhydroklorid, vattenfri, naloxonhydrokloriddihydrat

Bedömning

Graviditet får inte hindra en adekvat användning av naloxon som antidot. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell risk i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Naloxon är antidot vid förgiftningar av opioider. Hävandet av förgiftningen måste överväga tänkbara risker för fosterskador. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sex fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-01-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.