Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nandrolon

Klassificering: 3

Preparat: Deca-Durabolin, Deca-Durabolin 25 mg/ml, Deca-Durabolin 50 mg/ml

ATC kod: A14AB01

Substanser: nandrolon, nandrolondekanoat

Bedömning

Anabola steroider, inklusive nandrolon, skall inte användas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet föreligger risk för en viss maskulinisering av ett kvinnligt foster. Vid sådana fall är det viktigt med remittering till specialist med erfarenhet av liknande situationer för ställningstagande till graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Nandrolon är en anabol steroid. Indikationsområdet (anemi vid uremi, åldersosteoporos) gör medicinsk användning under graviditet mindre sannolik. Anabola steroider används också av icke-medicinsk orsak, till exempel av kroppsbyggare, och en användning i tidig graviditet kan inträffa.

Anabola steroider har en androgen effekt och kan därigenom påverka den kvinnliga könsorganutvecklingen i maskulin riktning, en intersex. Maskuliniseringen av det indifferenta genitalorgananlaget sker genom inverkan av androgena hormon från den fetala testikeln och kan härmas av exogent tillfört hormon med maskuliniserande egenskaper. Den känsligaste perioden under graviditeten är vecka 8-12, då de mest uttalade förändringarna kan framkallas – vid senare påverkan kan en isolerad clitorishypertrofi uppstå.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast 39 kvinnor, vilka uppgivit användning av anabola steroider i tidig graviditet, 28 av dem hade använt nandrolon. Ett av barnen hade en missbildning, en deformitet av en hand.

Uppdaterat: 2018-03-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.