Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Naratriptan

Klassificering: 2

Preparat: Naramig, Naramig®, Naratriptan Orifarm

ATC kod: N02CC02

Substanser: naratriptan, naratriptanhydroklorid

Bedömning

Naratriptan ska användas med försiktighet under graviditet, då erfarenheten av sådan behandling är begränsad. Däremot finns det betryggande data som tyder på att släktsubstansen sumatriptan saknar negativ påverkan på fostret. Om naratriptan har använts i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Konklusiva studier av användningen av naratriptan under graviditet saknas. Inga indikationer finns dock för att gruppen triptaner har reproduktionstoxikologiska effekter. Naratriptan bör dock tills vidare användas med försiktighet under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 26 barn vars mödrar uppgivit användning av naratriptan. Ett barn hade en ospecificerad diagnos rörande en felställning.

Uppdaterat: 2016-09-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Marchenko A, Etwel F, Olutunfese O, Nickel C, Koren G, Nulman I. Pregnancy outcome following prenatal exposure to triptan medications: a meta-analysis. Headache. 2015;55:490-501. PubMed
  2. Soldin OP, Dahlin J, O'Mara DM. Triptans in pregnancy. Review. Ther Drug Monit 2008;30:5-9. PubMed
  3. Fox AW, Chambers CD, Anderson PO et al. Evidence-based assessment of pregnancy outcome after sumatriptan exposure. Headache 2002;42:8-15. PubMed
  4. Kallen B, Lygner PE. Delivery outcome in women who used drugs for migraine during pregnancy with special reference to sumatriptan. Headache 2001;41:351-6. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter