Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natamycin – ögondroppar

Klassificering: 1

Preparat: Natacyn

ATC kod: S01AA10

Substanser: natamycin

Bedömning

Natamycin kan utan risk användas i ögondroppar under graviditet.

Bakgrund

Natamycin är ett svampmedel som bland annat används i ögondroppar. Det är osannolikt att användning som ögondroppar kan innebära en risk för fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter