Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumaurotiomalat

Klassificering: 2

Preparat: Myocrisin, Myocrisin®

ATC kod: M01CB01

Substanser: natriumaurotiomalat

Bedömning

Guldbehandling bör undvikas under graviditet. Om behandling är nödvändig skall den endast ske på strikt indikation och skötas av specialist. Om exponering skett i början av graviditeten, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet, att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Erfarenhet av användning av natriumaurotiomalat under graviditet är begränsad. I en studie av användning av guldpreparat under graviditet sågs inga missbildningar bland 26 födda barn. En fallrapport finns dock av läppgomspalt och hjärnmissbildning efter användning av natriumaurotiomalat i början av graviditeten.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 24 fall, där modern uppgivit användning av guldpreparat, ett av dem natriumaurotiomalat. Inget av barnen hade en missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2019-10-14

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Miyamoto T, Miyaji S, Horiuchi Y, Hara M, Ishihara K. [Gold therapy in bronchial asthma with special emphasis upon blood level of gold and its teratogenicity (author's transl)]. Nippon Naika Gakkai Zasshi. 1974;63:1190-7. PubMed
  2. Rogers JG, Anderson RM, Chow CW, Gillam GL, Markman L. Possible teratogenic effects of gold. Aust Paediatr J 1980;16:194-5. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter