Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumbikarbonat

Klassificering: 1

Preparat: Natriumbikarbonat Meda, Samarin, Samarin Persikacitron

ATC kod: A02AH

Substanser: natriumvätekarbonat

Bedömning

Natriumbikarbonat kan utan risk användas under graviditeten.

Bakgrund

Natriumbikarbonat används som antacidum samt för att alkalisera urinen. Preparatet kan omöjligen verka fosterskadande. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 45 barn vars mödrar uppgivit användning av natriumbikarbonat i tidig graviditet. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos (1 förväntat), en kammarseptumdefekt.

 

Uppdaterat: 2018-01-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.