Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumdokusat inkl kombinationer

Klassificering: 1

Preparat: Docusate Sodium, Klyx®

ATC kod: A06AG10

Substanser: dokusat, dokusatnatrium

Bedömning

Natriumdokusat kan användas under tidig graviditet i normal dosering utan någon ökad risk för fosterskador.

Bakgrund

Natriumdokusat ges bland annat som klysma och verkar då lokalt i rektum utan absorption. Risk för fosterskada kan inte föreligga. Substansen finns även som kapslar för peroralt bruk. Användning av kapslarna i normal dosering, innebär inte heller någon ökad risk för fosterskador. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 14 barn, vars mödrar uppgivit användning av natriumdokusat i tidig graviditet. Ett av barnen hade en missbildning (0-1 förväntat). Barnet hade en skelettmissbildning, men skadan hade sannolikt ingenting med exponeringen att göra.

Uppdaterat: 2018-02-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Aselton P, Jick H, Milunsky A, Hunter JR, Stergachis A. First-trimester drug use and congenital disorders. Obstet Gynecol. 1985;65:451-5. PubMed
  2. Jick H, Holmes LB, Hunter JR, Madsen S, Stergachis A. First-trimester drug use and congenital disorders. JAMA. 1981;246:343-6. PubMed
  3. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter