Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumfenylbutyrat

Klassificering: 2

Preparat: Ammonaps®, PHEBURANE

ATC kod: A16AX03

Substanser: natriumfenylbutyrat

Bedömning

Natriumfenylbutyrat användes endast vid mycket speciella tillstånd med risk för hyperammonemi. Patienten skall skötas av specialist på dessa ovanliga tillstånd som kan avväga risken med hyperammonemi mot en möjlig risk för fosterskadande effekt av natriumfenylbutyrat. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Preparatet används vid långtidsbehandlingar av rubbningar i ureaomsättning och användning under graviditet skall inskränkas till dessa sällsynta tillstånd. Endast få data om användning under graviditet finns och i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter