Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumfluorid

Klassificering: 1

Preparat: Bifluorid 12, Dentan®, Dentan® Banansmak, Dentan® Mint, Dentirol Fluor Mint, Dentirol Fluor Smultron, Dentirol Fluor Svartvinbär, Duraphat, Duraphat®, Fludent Citron, Fludent Hallon, Fludent®, Fludent® Banan, Fludent® Lakrits, Fludent® Mint, Fluorette® cherry-mint, Fluorette® Mint, Fluorette® Pepparmint, Fluorin, Natriumfluorid APL, Natriumfluorid Mimer, Natriumfluorid Morningside, Natriumfluorid-Klorhexidin AB Unimedic, Natriumfluorid-klorhexidin APL, Saliva Orthana Fluor, Saliversättningsmedel med natriumfluorid APL, Tennfluorid (färgad) APL, Top Dent® fluor, Xerodent®

ATC kod: A01AA, A01AA01, A01AA30

Substanser: natriumfluorid, tennfluorid

Bedömning

Det finns inga hållpunkter för att användning av fluorpreparat under graviditeten kan öka risken för fosterskador.

Bakgrund

Natriumfluorid används främst till barn men exponering under graviditet kan tänkas förekomma. I det svenska Medicinska födelseregistret finns det 124 kvinnor som har uppgivit att de använt natriumfluorid under tidig graviditet. Två av barnen hade någon missbildningsdiagnos, vilket är en helt normal siffra (2-3 förväntade). I litteraturen förekom tidigt en diskussion om ett eventuellt samband mellan fluoridering av dricksvatten och födsel av barn med Downs syndrom. Det är inte sannolikt att ett sådant samband föreligger och i varje fall är en eventuell riskökning helt försumbar.

Uppdaterat: 2018-01-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Rapaport J. Contribution à l'étude de mongolisme. Role pathogénique du fluor. Bull Acad Natl Med 1956;140:529-531.
  2. Lindsten J, Marsk L, Berglund K et al. Incidence of Down's syndrome in Sweden during the years 1968-1977. Hum Genet Suppl 1981;2:195-210. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.