Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumklorid, sterilt vatten

Klassificering: 1

Preparat: Natriumklorid AB Unimedic, Natriumklorid Braun, Natriumklorid Fresenius Kabi, Natriumklorid Noridem, PBS-lösning A APL, Sterilt vatten APL, Sterilt vatten Baxter Viaflo, Sterilt vatten Braun, Sterilt vatten Fresenius Kabi, Vatten för injektionsvätskor Noridem

ATC kod: V07AB

Substanser: natriumklorid, vatten

Bedömning

Natriumklorid eller sterilt vatten som vehikel kan givetvis användas under graviditet utan någon ökad risk för fosterskada.

Bakgrund

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.