Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumoleat

Klassificering: 1

Preparat: Alcosanal®

ATC kod: C05AX03

Substanser: natriumoleat

Bedömning

Rektalsalva/suppositorium med natriumoleat kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Natriumoleat ingår i rektalsalva/suppositorium för lokal användning. Inga möjligheter finns för risk för fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 16 barn vars mödrar angivit användning av sådant preparat. Ett av barnen hade en ventrikelseptumdefekt.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter