Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumpikosulfat

Klassificering: 1

Preparat: Cilaxoral, CitraFleet, Laxoberal®, Picoprep

ATC kod: A06AB08, A06AB58

Substanser: natriumpikosulfat, natriumpikosulfat (monohydrat), natriumpikosulfat, vattenfri

Bedömning

Natriumpikosulfat torde utan risk kunna användas under graviditet.

Bakgrund

Inga epidemiologiska studier har undersökt graviditetsutfall efter användning av natriumpikosulfat. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 170 kvinnor, som rapporterat användning av natriumpikosulfat. Fem barn (3-4 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos. Missbildningsfrekvensen var således normal.

Uppdaterat: 2018-02-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter