Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumtetradecylsulfat

Klassificering: 1

Preparat: Fibrovein, Fibro-Vein

ATC kod: C05BB04

Substanser: natriumtetradecylsulfat

Bedömning

Det finns inga orsaker att tro att natriumtetradecylsulfat använt som skleroserande medel under graviditet skulle innebära någon risk för fosterskada.

Bakgrund

Ingen erfarenhet finns av användning av natriumtetradecylsulfat som skleroserande medel under graviditet men det förefaller uteslutet att en påverkan på fostret skulle kunna ske. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter