Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Naturliga fosfolipider

Klassificering: 2

Preparat: Curosurf

ATC kod: R07AA02

Substanser: fosfolipider, porcina lunglipider och protein

Bedömning

Naturliga fosfolipider används endast på nyfödda barn med respiratory distress syndrom eller för att förebygga detta tillstånd. Exponering under graviditet är alltså inte aktuell.

Bakgrund

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter