Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nedokromil

Klassificering: 1

Preparat: Tilade Dosieraerosol, Tilade Freoniton, Tilavist®

ATC kod: R03BC03, S01GX04

Substanser: nedokromil, nedokromilnatrium

Bedömning

Nedokromil ögondroppar eller inhalationspreparat i normal dosering kan användas under graviditet utan ökad risk för fostret.

Bakgrund

Nedokromil används som ögondroppar eller inhalationspreparat. En liten systemisk absorption sker vid båda administrationssätten. Erfarenheten av behandling under graviditet är ringa men inget tyder på att nedokromil skulle ha någon negativ effekt på fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 67 barn vars mödrar uppgivit användning av nedokromil i tidig graviditet. Ett barn hade en missbildning – hypospadi.

Uppdaterat: 2016-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.