Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nefazodon

Klassificering: 2

Preparat: Nefazodon, Nefazodone Ranbaxy, Nefazodone Teva

ATC kod: N06AX06

Substanser: nefazodon, nefazodonhydroklorid

Bedömning

Användning av nefazodon under tidig graviditet bör undvikas då erfarenheten av sådan behandling är begränsad.

Medicinering under graviditeten med andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, ökar risken för vissa neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologiska störningar. Symptomen tycks i regel relativt snabbt försvinna. Det är troligt att liknande effekter kan fås av nefazodon.

Bakgrund

Erfarenheterna med nefazodon under graviditet är begränsade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 46 barn vars mödrar rapporterat användning av nefazodon i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

För andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, har neonatala effekter beskrivits när modern använt medlen mot slutet av graviditeten. Man har observerat andningsstörningar och nyföddhetskramper hos barnen men dessa har varit övergående och det finns inga hållpunkter för att bestående men skall uppstå. Det är troligt att liknande effekter kan fås också efter användning av nefazodon.

När det gäller eventuella risker för påverkan på barnets utveckling på lång sikt, saknas det både fallbeskrivningar och systematiska studier.

Uppdaterat: 2018-10-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Einarson A, Choi J, Einarson TR, Koren G. Incidence of major malformations in infants following antidepressant exposure in pregnancy: results of a large prospective cohort study. Can J Psychiatry. 2009;54:242-6. PubMed
  2. Yaris F, Kadioglu M, Kesim M, Ulku C, Yaris E, Kalyoncu NI. Newer antidepressants in pregnancy: prospective outcome of a case series. Reprod Toxicol 2004;19:235-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.