Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nelfinavir

Klassificering: 2

Preparat: Viracept®

ATC kod: J05AE04

Substanser: nelfinavir, nelfinavirmesilat

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Nelfinavir kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.

Bakgrund

Indikationen för nelfinavir är HIV-1 infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för transplacentär smitta. I övervakningsregistret, Antiretroviral Pregnancy Registry, rapporterades 301 levande födda, exponerade för nelfinavir under första trimestern. Nio barn hade någon missbildning (3%).

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 25 barn, vars mödrar uppgivit användning av detta läkemedel i tidig graviditet. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Tomi M, Nishimura T, Nakashima E. Mother-to-fetus transfer of antiviral drugs and the involvement of transporters at the placental barrier. J Pharm Sci. 2011;100:3708-18. PubMed
  2. Covington DL, Conner SD, Doi PA, Swinson J, Daniels EM. Risk of birth defects associated with nelfinavir exposure during pregnancy. Obstet Gynecol 2004;103:1181-9. PubMed
  3. Watts DH, Covington DL, Beckerman K, Garcia P, Scheuerle A, Dominguez K et al. Assessing the risk of birth defects associated with antiretroviral exposure during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2004;191:985-92. PubMed
  4. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter