Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Neomycin

Klassificering: 1

Preparat: Altabactin, Bacibact, Betametason-neomycin i Essex kräm APL, Nivemycin

ATC kod: D06AX, D06AX04, D07CC01, J01GB05, S01AA20, S03CA01

Substanser: neomycin, neomycinsulfat

Bedömning

Ögondroppar och hudpreparat innehållande neomycin kan utan risk användas under graviditet i normal dosering. För steroidsalvor innehållande neomycin gäller de restriktioner, som steroidkomponenten innebär. Neomycin i form av tabletter med lokal verkan i magtarmkanalen, bör om möjligt undvikas under graviditeten.

Bakgrund

Neomycin används vid lokalbehandling, dels som ögondroppar tillsammans med polymyxin B eller med dexametason, dels tillsammans med starka kortikosteroider i salva för dermatologiskt bruk. I de senare fallen, se dokumenten om kortikosteroiderna. Neomycin finns även som tabletter för sterilisering av magtarmkanalen. Den systemiska absorptionen är låg, cirka 3 procent, men kan öka vid olika sjukdomar [1]. Hörselskador på fostret finns rapporterad för de närbesläktade aminoglykosiderna streptomycin och kanamycin. 

Normal användning av neomycin som ögondroppar eller hudpreparat kan inte rimligen utgöra någon risk för fosterskada, då det systemiska upptaget är minimalt [2,3]. Användning av tabletterna bör däremot undvikas om detta är möjligt ur kvinnans synvinkel.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns två barn där modern uppgivit användning av något preparat innehållande neomycin. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-06-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Briggs G, Freeman RK. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 10th ed; 2015.
  2. Panzer JD, Epstein WL. Percutaneous absorption following topical application of neomycin. Arch Dermatol. 1970;102:536-9. PubMed
  3. Macdonald RH, Beck M. Neomycin: a review with particular reference to dermatological usage. Clin Exp Dermatol. 1983;8:249-58. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.