Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Neostigmin

Klassificering: 2

Preparat: Neostigmin®, Robinul®-Neostigmin, Robinul-Neostigmin, Robinul-Neostigmin Sintetica

ATC kod: N07AA01, N07AA51

Substanser: neostigmin, neostigminmetilsulfat, synstigmin

Bedömning

Behandling mot myastenia gravis måste ges trots graviditet. Om indikation finns bör inte graviditet utgöra ett hinder för behandling med neostigmin.

Bakgrund

Små material av behandling med neostigmin under graviditet finns publicerade utan att några risker för fosterskador iakttagits. Neostigmin ingår också tillsammans med glykopyrron i kombinationspreparatet Robinul-Neostigmin som används vid anestesi.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med uppgiven exponering för neostigmin. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.