Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nepafenak

Klassificering: 1

Preparat: NEVANAC

ATC kod: S01BC10

Substanser: nepafenak

Bedömning

Nepafenak ögondroppar kan användas under graviditet i normal dosering utan ökad risk för fostret.

Bakgrund

Nepafenak är en icke-steroid antiinflammatorisk (NSAID) och analgetisk prodrug. Den ges som ögondroppar och omvandlas till amfenak som är en potent hämmare av cykloxygenas 1 och 2. Medlet används som smärtstillande och avsvällande efter ögonoperation. Ögondropparna ger mycket låga koncentrationer av de båda ingående substanserna i plasma. I normal dosering ska inte användning i ögondroppar kunna påverka fostret negativt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns två fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

 

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter