Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Netupitant

Klassificering: 3

Preparat: Akynzeo

ATC kod: A04AA55

Substanser: netupitant

Bedömning

Netupitant skall inte användas av gravida kvinnor då djurförsök visat fosterskadande effekter. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för fortsatt handläggning av graviditeten.

Bakgrund

Netupitant förekommer i kombination med palonosetron i produkten Akynzeo. Substansen är en selektiv antagonist till humana substans P/neurokinin 1 (NK1)-receptorer och används som profylax mot illamående och kräkningar i samband med cisplatinbaserad kemoterapi vid cancer [1]. Netupitant har visat fosterskadande effekter i djurförsök (kanin) och ska därför undvikas till gravida [1,2].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-02-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. AKYNZEO (netupitant / palonosetron). Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency (EMA); 2015.
  2. Food and Drug Administration (FDA). Summary Review - AKYNZEO (netupitant / palonosetron). [updated 2014-10-10, cited 2016-03-11]. Länk

Författare: Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter