Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nevirapin

Klassificering: 2

Preparat: Nevirapin Ebb, Nevirapine Mylan, Nevirapine Teva B.V., Viramune, Viramune®

ATC kod: J05AG01

Substanser: nevirapin

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Nevirapin kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.

Bakgrund

Indikationen för nevirapin är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för smittöverföring från kvinnan till barnet. Inga ogynnsamma effekter har setts av användning av nevirapin under första trimestern. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 21 barn med exponering för detta läkemedel. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Watts DH, Covington DL, Beckerman K, Garcia P, Scheuerle A, Dominguez K et al. Assessing the risk of birth defects associated with antiretroviral exposure during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2004;191:985-92. PubMed
  2. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.