Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Niklosamid

Klassificering: 2

Preparat: Yomesan®

ATC kod: P02DA01

Substanser: niklosamid

Bedömning

Erfarenheterna av användning av niklosamid under tidig graviditet är begränsade och substansen bör därmed, om möjligt, undvikas. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Niklosamid används mot bandmask. Erfarenheterna av användning under graviditet är begränsade.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns två fall med denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter