Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nikotin

Klassificering: 2

Preparat: Nicorette Frukt, Nicorette Fruktmint, Nicorette Mentolmint, Nicorette Mint, Nicorette Novum, Nicorette Pepparmint, Nicorette Spicemint, Nicorette®, Nicorette® Fruktmint, Nicorette® Inhalator, Nicorette® Microtab, Nicorette® Microtab Lemon, Nicorette® Mint, Nicorette® Pepparmint, Nicotinell, Nicotinell Fruit, Nicotinell Lakrits, Nicotinell Mint, Nicotinell Peppermint, Nicotinell Spearmint, Nicotinell Tropisk frukt, Nicovel Frukt, Nicovel Mint, Nikotin frukt ABECE, Nikotin Frukt Apofri, Nikotin mint ABECE, Nikotin Mint Apofri, Nikotugg, NiQuitin, NiQuitin Clear, NiQuitin Mentolmint, NiQuitin Mint, NiQuitin®, Zonnic Mint, Zonnic Pepparmint

ATC kod: N07BA01

Substanser: nikotin, nikotinbetadex, nikotinditartratdihydrat, nikotinpolakrilin, nikotinresinat

Bedömning

Användning av nikotinpreparat som rökavvänjningsmedel i sen graviditet bör undvikas. Det är inte känt om användning i tidig graviditet i likhet med rökning kan öka risken för fosterskada. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

De skadliga effekterna av moderns rökning under graviditeten är väl dokumenterade och innefattar bland annat ökad risk för tidig födsel, tillväxthämning, ökad frekvens låg födelsevikt, ökad dödlighet perinatalt och ökad frekvens av vissa missbildningar (t.ex. läppgomspalt). Den individuella riskökningen är i regel måttlig men den relativt höga frekvensen av rökare gör att antalet skadefall blir betydande. Rökavvänjning före graviditet eller i nödfall under graviditet är därför önskvärd.

Man är inte helt på det klara med vilka faktorer i tobaksröken som ger fosterskador: koloxid, nikotin eller någon av de andra många komponenterna. Rökavvänjning med nikotin eliminerar i varje fall vissa av tobaksrökens tänkbara skadefaktorer men alla effekter på fostret är inte klarlagda. En direkt effekt på cirkulation och andningsrörelser kan observeras av nikotin men i vad mån påverkan på till exempel tillväxt eller missbildningsrisk sker är oklart. Fostrets exponering för nikotin vid rökavvänjning med gängse dosering är hög och en negativ påverkan på hjärnans utveckling har diskuterats. Exponering i sen graviditet verkar öka risken för plötslig spädbarnsdöd (SIDS).

Rapporteringen av nikotinpreparat till det svenska Medicinska födelseregistret är mycket ofullständig. Det finns emellertid 251 barn vars mödrar uppgivit sig ha använt nikotinpreparat i tidig graviditet. Sex av barnen (2,4%), mot fem förväntade, hade missbildningsdiagnoser: två av barnen hade ventrikelseptumdefekt, ett hade en extremitetsreduktion på armen, ett hydronefros, ett hade polydaktyli, och ett barn hade hypospadi. Missbildningsfrekvensen var alltså normal. Frekvenserna för tidigt födda barn och lågviktiga barn var också helt normala.

Uppdaterat: 2013-08-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Coleman T, Britton J, Thornton J. Nicotine replacement therapy in pregnancy - is probably safer than smoking. BMJ 2004;328:965-6. PubMed
  2. Morales-Suarez-Varela MM, Bille C, Christensen K, Olsen J. Smoking habits, nicotine use, and congenital malformations. Obstet Gynecol 2006;107:51-7. PubMed
  3. Wisborg K, Henriksen TB, Jespersen LB, Secher NJ. Nicotine patches for pregnant smokers: A randomized controlled study. Obset Gynecol 2000;96:967-71. PubMed
  4. Kallen K. The impact of maternal smoking during pregnancy on delivery outcome. Eur J Public Health 2001;11:329-33. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.