Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nikotinsyra

Klassificering: 2

Preparat: Niaspan, Tredaptive®

ATC kod: C10AD02, C10AD52

Substanser: nikotinsyra

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av nikotinsyra under graviditet. Därför kan man inte säkert uttala sig om eventuella risker för fosterskador. Användning under graviditet bör därför ske med försiktighet. Om exponering skett under första trimestern finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Höga doser av nikotinsyra har satts i samband med en ökad missbildningsrisk men observationen har aldrig bekräftats. Inga epidemiologiska data över användning av nikotinsyra i tidig graviditet finns tillgängliga. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn, vars moder uppgivit användning av nikotinsyra i tidig graviditet. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Nelson MM, Forfar JO. Associations between drugs administered during pregnancy and congenital abnormalities of the fetus. Br Med J 1971;1:523-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter