Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nilutamid

Klassificering: 3

Preparat:

ATC kod: L02BB02

Substanser: nilutamid

Bedömning

Exponering för nilutamid under graviditet är inte sannolik. Om sådan skett i tidig graviditet är risken för att ett manligt foster utvecklar hypospadi troligen betydande och risk finns för uppkomst av ett intersexuellt tillstånd. Vid sådan exponering bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Nilutamid är ett antiandrogent preparat med användningsområde prostatacancer. Användning under graviditet är därför osannolik. Om exponering i tidig graviditet skett kan en påverkan på ett manligt fosters könsutveckling förväntas med i första hand uppkomst av hypospadi eller intersex.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter