Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nitisinon

Klassificering: 2

Preparat: Nitisinone Dipharma, Nitisinone MDK, Orfadin, Orfadin®

ATC kod: A16AX04

Substanser: nitisinon

Bedömning

Nitisinon bör om möjligt undvikas under gravisitet. Om exponering skett i tidig graviditet är dock en eventuell riskökning i det enskilda fallet förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro, men en riktad ultraljudsundersökning kan vara motiverad.

Bakgrund

Nitisinon används vid behandling av hereditär tyrosinemi typ 1. Ingen kunskap om användning under graviditet finns men reproduktionsstudier hos djur antyder möjligheten av att preparatet skulle kunna vara humanteratogent. Det bör därför om möjligt undvikas under graviditet. I ett försök sågs uppkomsten av bukväggsdefekter hos försöksdjuren – sådana kan upptäckas vid ultraljudsundersökning.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.