Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nitroprussid

Klassificering: 2

Preparat: Nitropress, Nitropress Hospira, Nitroprussiat Fides, Sodium Nitroprusside

ATC kod: C02DD01

Substanser: natriumnitroprussid (dihydrat), natriumnitroprussid (vattenfri), nitroprussid

Bedömning

Om nitroprussid anses vara det optimala medlet vid en hypertensiv kris bör inte graviditet hindra dess användning. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Nitroprussid är ett preparat, som används som injektionsmedel vid hypertensiva kriser, och har en direktverkan på glatt muskulatur. Det finns inga data om användning under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-10-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.