Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nizatidin

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: nizatidin

Bedömning

Erfarenheterna av användning av nizatidin i tidig graviditet är ännu så begränsade att man inte kan uttala sig om eventuella teratogena effekter. Det finns dock inget som tyder på att andra histamin-2-receptorantagonister kan påverka fostret negativt. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska läkare kontaktas.

Bakgrund

Ett fåtal studier av förlossningsutfallet efter exponering för histamin-2-receptorantagonister finns publicerade utan att man kunnat finna några tecken på teratogenicitet [1-4]. I det största materialet ingick 1148 exponeringar för hela gruppen histamin-2-receptorantagonister [1]. För nizatidin finns dock endast ett fåtal exponeringar i litteraturen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fem exponeringar för nizatidin – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

I publicerad litteratur har ett samband mellan behandling med syrahämmande läkemedel under graviditeten och astma hos barnen redovisats. Det är dock troligt att sambandet inte beror på medicineringen utan på andra faktorer, till exempel den gastroesofageala sjukdomen i sig och/eller maternell astma [5].

Uppdaterat: 2018-05-29

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Matok I, Gorodischer R, Koren G, Sheiner E, Wiznitzer A, Uziel E, Levy A. The safety of H(2)-blockers use during pregnancy. J Clin Pharmacol 2010;50:81-7. PubMed
  2. Garbis H, Elefant E, Diav-Citrin O, Mastroiacovo P, Schaefer C, Vial T, et al. Pregnancy outcome after exposure to ranitidine and other H2-blockers. A collaborative study of the European Network of Teratology Information Services. Reprod Toxicol 2005;19:453-8. PubMed
  3. Magee LA, Inocencion G, Kamboj L et al. Safety of first trimester exposure to histamine H2 blockers. A prospective cohort study. Dig Dis Sci 1996;41:1145-9. PubMed
  4. Ruigomez A, Garcia Rodriguez LA , Cattaruzzi C, Troncon MG, Agostinis L, Wallander MA et al. Use of cimetidine, omeprazole, and ranitidine in pregnant women and pregnancy outcomes. Am J Epidemiol 1999;150:476-81. PubMed
  5. Lai T, Wu M, Liu J, Luo M, He L, Wang X et al. Acid-Suppressive Drug Use During Pregnancy and the Risk of Childhood Asthma: A Meta-analysis. Pediatrics. 2018;141(2):e20170889 PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter