Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nonoxinol-9

Klassificering: 1

Preparat:

ATC kod: G02BB

Substanser: nonoxinol 9

Bedömning

Nonoxinol-9 kan användas vaginalt under graviditet.

Bakgrund

Nonoxinol-9 har tidigare i stor utsträckning använts som spermiedödande medel i vaginalskum och på kondomer. Två acceptabla studier visar ingen teratogen effekt på människa. Medlet är heller inte teratogent i djurförsök i rimliga doser. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tio barn med denna exponering. Ett av barnen hade en missbildning – en gomspalt.

Uppdaterat: 2013-08-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Huggins G, Flavel R, Yeates D, McPherson K. Vaginal spermicides and outcome of pregnancy: findings in a large cohort study. Contraception 1982;25:219-30. PubMed
  2. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  3. Shapiro S, Slone D, Heinonen OP, Kaufman DW, Rosenberg L, Mitchell AA et al. Birth defects and vaginal spermicides. JAMA 1982;247:2381-4. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter