Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nortriptylin

Klassificering: 2

Preparat: Noritren 10mg tablett, filmdrasjert, Sensaval®

ATC kod: N06AA10

Substanser: nortriptylin, nortriptylinhydroklorid

Bedömning

Någon påvisbar risk för fosterskador vid användning av nortriptylin, som tillhör gruppen tricykliska/tetracykliska antidepressiva, i tidig graviditet tycks inte finnas.

Medicinering med tricykliska antidepressiva under senare delen av graviditeten ökar något risken för vissa neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologisk påverkan. Dessa tycks i regel relativt snabbt försvinna men det kan finnas behov av observation på neonatalavdelning. Även risken för prematurfödsel är något ökad.

Bakgrund

Aktuella sammanställningar av användning av tricykliska och tetracykliska antidepressiva under graviditet har inte kunnat bekräfta någon ökad risk för missbildningar, till exempel extremitetsreduktioner, som tidigare rapporterats i litteraturen. Enda undantaget utgör klomipramin där enstaka studier rapporterat en liten, men ändå signifikant ökning av hjärtmissbildningar.

Flera studier har visat att barn födda av kvinnor som i sen graviditet använt antidepressiva medel har en något ökad förekomst av olika neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologisk påverkan, till exempel kramper, irritabilitet och uppfödningsproblem. Dessa tycks i regel relativt snabbt försvinna men kan resultera i neonatalvård.

Idag diskuteras om underliggande psykiatriska sjukdomstillstånd kan bidra till symptomen och även till ökad risk för prematurfödsel, vilket har visats hos gravida kvinnor med obehandlad depression. För tricykliska antidepressiva finns även urinretention hos de nyfödda barnen rapporterat.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2248 barn vars mödrar rapporterat användning av tri- eller tetracykliska antidepressiva i tidig graviditet. Av barnen hade 59 (mot 46 förväntade) en missbildningsdiagnos. Missbildningsfrekvensen är alltså något, men inte signifikant, förhöjd. Det fanns 23 barn (mot 16 förväntade) som hade något hjärtfel och 16 barn (10 förväntade) med någon skelettmissbildning, men av dem var 8 lindriga (fotfelställningar). Övriga skelettmissbildningar var inte överrepresenterade.

Hela 247 (11%) barn mot 139 förväntade (6,2%) var för tidigt födda, och 50 barn (33 förväntade) hade låg Apgar-poäng vid 5 minuter efter förlossningen.

Det finns 47 barn vars mödrar uppgivit användning av nortriptylin i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Åtta barn (17%) mot 3 förväntade (6%) var för tidigt födda.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen tri- och tetracykliska antidepressiva är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för nortriptylin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-10-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

 1. Nörby U, Forsberg L, Wide K, Sjörs G, Winbladh B, Källén K. Neonatal Morbidity After Maternal Use of Antidepressant Drugs During Pregnancy. Pediatrics. 2016;138:. PubMed
 2. Gentile S. Tricyclic antidepressants in pregnancy and puerperium. Expert Opin Drug Saf. 2014;13:207-25. PubMed
 3. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013;6:1221-86. PubMed
 4. ter Horst PG, van der Linde S, Smit JP, den Boon J, van Lingen RA, Jansman FG et al. Clomipramine concentration and withdrawal symptoms in 10 neonates. Br J Clin Pharmacol. 2012;73:295-302. PubMed
 5. Reis M, Källén B. Delivery outcome after maternal use of antidepressant drugs in pregnancy: an update using Swedish data. Psychol Med. 2010;40(10):1723-33. PubMed
 6. Gentile S. Neurodevelopmental effects of prenatal exposure to psychotropic medications. Depress Anxiety. 2010;27:675-86. PubMed
 7. Davis RL, Rubanowice D, McPhillips H, Raebel MA, Andrade SE, Smith D et al. Risks of congenital malformations and perinatal events among infants exposed to antidepressant medications during pregnancy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2007;16:1086-94. PubMed
 8. Källén B. Neonate characteristics after maternal use of antidepressants in late pregnancy. Arch Pediatr Adolesc Med 2004;158:312-6. PubMed
 9. Källén BA, Otterblad Olausson P. Maternal drug use in early pregnancy and infant cardiovascular defect. Reprod Toxicol 2003;17:255-61. PubMed
 10. Nulman I, Rovet J, Stewart DE, Wolpin J, Pace-Asciak P, Shuhaiber S et al. Child development following exposure to tricyclic antidepressants or fluoxetine throughout fetal life: a prospective, controlled study. Am J Psychiatry. 2002;159:1889-95. PubMed
 11. McElhatton PR, Garbis HM, Eléfant E et al. The outcome of pregnancy in 689 women exposed to therapeutic doses of antidepressants. A collaborative study of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS). Reprod Toxicol 1996;10:285-94. PubMed

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.