Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Noskapin

Klassificering: 2

Preparat: Nipaxon®, Noskapin ACO, Spasmofen®

ATC kod: N02AG01, R05DA07

Substanser: noskapin, noskapinhydrokloridhydrat

Bedömning

Noskapin kan troligen utan risk användas under graviditet. Stora välkontrollerade studier av säkerheten under graviditet saknas dock.

Bakgrund

Noskapin använt som hostdämpande medel har aldrig satts i samband med fosterskada hos människa men reguljära studier tycks saknas. Preparatet kommer att användas i samband med virusinfektioner, vilka i sig kan innebära en svag teratogen risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1001 barn, vars mödrar uppgivit användning av preparat innehållande enbart noskapin i tidig graviditet. Av barnen hade 24 någon missbildningsdiagnos (2,4%), mot 21 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således tämligen normal.

Bland de större grupperna kan nämnas: sex barn hade någon hjärtmissbildning (6-7 förväntade), två barn hade gom- eller läppgomspalt (1-2 förväntat), tre barn hade hypospadi (3 förväntade), och ett barn hade Downs syndrom (1 förväntat). Övriga missbildningar som kan nämnas är ett diafragmabråck, en koanalatresi, och ett fall av gastroschiisis (se bukväggsdefekt).

Noskapin ingår även i Spasmofen tillsammans med kodein, morfin, papaverin och skopolamin (se dessa dokument).

Uppdaterat: 2019-08-20

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter