Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nystatin

Klassificering: 2

Preparat: Adiclair, Mycostatin, Mycostatin®, Mykundex Mono Salbe, Nystaderm, Nystatin fem JENAPHARM, Nystatin Orifarm, Nystimex

ATC kod: A07AA02, D01AA01, D07XB02, G01AA01

Substanser: nystatin

Bedömning

Användning av nystatin under graviditet torde inte innebära någon risk för fostret vid normal användning. Absorptionen uppges som ringa både efter tillförsel peroralt och vid applikation på slemhinnor. Erfarenheten av behandling till gravida är dock begränsad.

Bakgrund

Nystatin används dels peroralt men absorberas knappast från tarmen, dels som salva och preparat för vaginalt bruk. I en studie hade nystatin använts av 142 kvinnor i tidig graviditet utan att en signifikant ökad risk för missbildning kunde iakttas. I en annan, case control study baserad på 249 systemiska exponeringar för nystatin, sågs ett samband mellan nystatinanvändning och hypospadi hos barnen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 67 fall där kvinnan angivit användning av nystatin – två barn hade någon missbildning, ett hade spina bifida och ett hade pes calcaneo-valgus.

Uppdaterat: 2016-05-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Czeizel AE, Kazy Z, Puhó E. A population-based case-control teratological study of oral nystatin treatment during pregnancy. Scand J Infect Dis 2003;35:830-5. PubMed
  2. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  3. Briggs GG, Freeman, RK. Drugs in Pregnancy and Lactation A reference guide to fetal and neonatal risk. 10th edition. Wolters Kluwer; 2015.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.