Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Obidoxim

Klassificering: 2

Preparat: Atox Combopen, ATOX ComboPen, Toxogonin

ATC kod: A03BA, V03, V03AB13

Substanser: obidoxim, obidoximklorid

Bedömning

Graviditet får inte hindra en adekvat användning av obidoxim som antidot.

Bakgrund

Obidoxim har den specifika indikationen som antidot vid förgiftningar med insekticider ur gruppen organofosfater. Exponering under graviditet är inte sannolik men om den blir aktuell måste hävandet av förgiftningen helt överskugga tänkbara risker för fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter