Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ofloxacin – ögondroppar

Klassificering: 1

Preparat: Floxal, Floxal EDO

ATC kod: S01AE01

Substanser: ofloxacin

Bedömning

Ofloxacin ögondroppar kan utan risk tillföras under graviditeten i normal dosering.

Bakgrund

Ofloxacin absorberas systemiskt i mycket låg utsträckning efter administrering som ögondroppar. Preparaten kan därmed användas under graviditet utan ökad risk, i normal dosering. För systemisk behandling, se dokumentet Ofloxacin - systemiskt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter