Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Okriplasmin

Klassificering: 1

Preparat: JETREA

ATC kod: S01XA22

Substanser: okriplasmin

Bedömning

Tillförsel av okriplasmin intravitrealt i ögat under graviditet kan inte öka risken för fosterskada, då substansen inte absorberas systemiskt vid sådan användning.

Bakgrund

Okriplasmin har proteolytisk effekt mot proteinkomponenter i glaskroppen och används vid vitreomakulärt traktionssyndrom (VMT). Läkemedlet injiceras intravitrealt. Vid normal dosering intravitrealt i ögat, absorberas läkemedlet inte systemiskt. Reproduktionstoxikologiska studier saknas dock liksom erfarenhet av behandling till gravida.

Uppdaterat: 2016-03-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter