Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oktreotid

Klassificering: 2

Preparat: Octreotide Fresenius Kabi, Octreotide Hospira, Octreotide Teva, Oktreotid Campus, Oktreotid SUN, Sandostatin, Sandostatin LAR, Sandostatin®, Sandostatin® LAR®, Sandostatina

ATC kod: H01CB02

Substanser: oktreotid, oktreotidacetat, oktreotidpamoat

Bedömning

Oktretoid skall inte användas under graviditet men om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Om oktreotid tillförs under graviditet är det troligt att fostertillväxten skulle kunna störas, i och med att substansen hämmar utsöndringen av tillväxthormon. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med denna exponering. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2019-12-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.