Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oktreotid

Klassificering: 2

Preparat: Octreotide Fresenius Kabi, Octreotide Hospira, Oktreotid Campus, Oktreotid SUN, Sandostatin, Sandostatin LAR, Sandostatin®, Sandostatin® LAR®, Sandostatina

ATC kod: H01CB02

Substanser: oktreotid, oktreotidacetat, oktreotidpamoat

Bedömning

Oktretoid skall inte användas under graviditet men om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Indikationerna för oktreotid är i regel mycket allvarliga tillstånd och behandling under graviditet är inte sannolik. Om substansen tillförs under graviditet är det troligt att fostertillväxten skulle störas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med denna exponering. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.