Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Olodaterol

Klassificering: 2

Preparat: Spiolto Respimat, Striverdi Respimat

ATC kod: R03AC19, R03AL06

Substanser: olodaterol, olodaterolhydroklorid

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av obstruktiv lungsjukdom under graviditeten. Olodaterol bör kunna användas under graviditet enligt ordination. Erfarenhet av sådan behandling saknas dock.

Bakgrund

Obstruktiv lungsjukdom ska behandlas adekvat under graviditeten, då försämring av tillståndet ökar risken för graviditetskomplikationer. Olodaterol är en långverkande beta-2-stimulerare med indikationen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, och tillhandahålls bland annat i en fast kombination med tiotropium. Inga studier av behandling med olodaterol under graviditet har återfunnits i litteraturen. Djurstudier har inte visat några störningar på fosterutvecklingen i kliniskt relevanta doser.

Uppdaterat: 2016-10-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7. PubMed
  2. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  3. Lim A, Stewart K, König K, George J. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:931-45. PubMed
  4. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed
  5. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 3: Congenital malformations in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:383-8. PubMed
  6. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 2: Infant characteristics excluding congenital malformations. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:375-81. PubMed
  7. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 1: Maternal characteristics, pregnancy and delivery complications. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:363-73. PubMed
  8. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6. PubMed
  9. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71. PubMed

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter