Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Olopatadin

Klassificering: 1

Preparat: Opatanol

ATC kod: S01GX09

Substanser: olopatadin, olopatadinhydroklorid

Bedömning

Ögondroppar innehållande olopatadin kan användas under graviditet.

Bakgrund

Olopatadin är en antihistaminerg substans och används i ögondroppar. Viss ringa absorption sker men det finns ingen orsak att tro att någon påverkan på fostret kan ske under en graviditet. Erfarenheten av användning hos gravida kvinnor är begränsad.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 44 barn med denna exponering. Ett av barnen (ett förväntat) hade någon missbildningsdiagnos. Barnet hade multipla missbildningar med bl.a esofagusatresi och analatresi.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter