Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Olsalazin

Klassificering: 2

Preparat: Dipentum

ATC kod: A07EC03

Substanser: olsalazin, olsalazinnatrium

Bedömning

Erfarenheterna av olsalazin under graviditet är ännu begränsade. Det finns inga hållpunkter för att substansen skulle ha någon teratogen effekt, men den ringa erfarenheten av användning under graviditet gör att det inte helt säkert går att uttala sig. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är under alla omständigheter knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Olsalazin används för att behandla ulcerös kolit. Substansen absorberas i ringa grad. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 208 barn, vars mödrar uppgivit användning av olsalazin i tidig graviditet. Tre barn hade någon missbildning (1,4%) mot 4 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var således helt normal.

Uppdaterat: 2019-02-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Rahimi R, Nikfar S, Rezaie A, Abdollahi M. Pregnancy outcome in women with inflammatory bowel disease following exposure to 5-aminosalicylic acid drugs: a meta-analysis. Reprod Toxicol 2008;25:271-5. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter